Přednášky


V případě zájmu lze uskutečnit přednášky o kulturních rozdílech odlišných etnik spojenou s promítáním fotografií z daných destinací.